Djelatnosti
Djelatnost naše tvrtke podijeljena je na više područja.

Program imunohematologije prvi je i ujedno najstariji proizvodni program tvrtke BioGnost. Od početka programa težimo ka proizvodnji vrhunskih dijagnostičkih proizvoda, što je posebno vidljivo u prvim proizvodima ovog programa – serumima za određivanje krvnih grupa AB0 i Rh sistema. Program se s vremenom proširio i danas se sastoji od više od 70 proizvoda pod zaštićenim nazivom MonoGnost. Među njima su i reagensi za dijagnostiku u imunohematologiji (Bromelin, Albumin, Bio-Liss, AHG, Alsever).
Program se razgranao na područje transfuziologije,  zastupajući i distribuirajući proizvode tvrtki Immucor, Dominion i CAPP. Riječ je o potrošnim materijalima i opremi za potrebe djelatnosti transfuzijske medicine.

Program imunokromatografije pokriva brze dijagnostičke testove iz vlastite proizvodnje za kućna i laboratorijska testiranja. Riječ je o testovima pod zaštićenim imenom koji pokrivaju područja plodnosti i trudnoće (GraviGnost, OvuGnost), ovisnosti (AbuGnost, DOA MultiGnost) i dijabetesa. Program pokriva više od 100 vrsta testova.

Mikrobiologija je program koji se sastoji širokog spektra proizvoda, poput brzih testova za otkrivanje infektivnih bolesti (HepaGnost, SyphiGnost, RotaGnost, AdenoGnost), sve do potrošnih materijala poput dehidriranih hranjivih podloga, životinjske krvi, antibiotskih diskova i ostalih proizvoda.
Nudimo i opremu za brzu i kvalitetnu analizu hrane, vode i kozmetike, kao i komplete za lančanu reakciju polimerazom u stvarnom vremenu za detekciju patogena.

Prodajni program histologije / citologije sadrži oko 2000 proizvoda, od čega je 170 iz vlastite proizvodnje te su registrirani pod zaštićenim imenom.  Neki od brojnih proizvoda su fiksacijska sredstva, alkoholi za dehidraciju/rehidraciju, sredstva za markiranje, sredstva za diferencijaciju i plavljenje, osnovne i specijalne boje korištene u histologiji, preko 30 vrsta VitroGnost predmetnih i pokrovnih stakala, potom sredstva za transport uzoraka, pohranu preparata te ostali laboratorijski  pribor.

Prodajni program dijabetesa sastoji se od proizvoda poput glukometara, lanceta, lancetara te test traka baziranih na suvremenoj biosenzorskoj tehnologiji.

Uza sve navedeno, ekskluzivni smo distributeri niza renomiranih tvrtki za područje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine: Immucor, Oxoid, ACON, Diapath, AbD Serotec, EVERmed, OrSense i mnoge druge.