Društvena odgovornost
Naše poslovanje, na višoj instanci, ima pozitivnu i prepoznatljivu društveno odgovornu ulogu. Sukladno strategiji razvoja, aktivni smo u nizu sponzorstava i humanitarnih aktivnosti na područjima znanosti, obrazovanja, kulture, umjetnosti, sporta i dakako, zdravlja. Cilj nam je podići razinu humanitarne svijesti na viši nivo te stvoriti perspektivu za mlade ljude, kako unutar naše tvrtke, tako i za one iz lokalne i šire zajednice.
 
Čvrsto vjerujemo kako naši zaposlenici, poslovni partneri i suradnici zaslužuju boraviti i raditi u okolini bez štetnog djelovanja alkohola i opojnih droga. Stoga smo, u težnji stvaranja zdrave i učinkovite radne okoline, učinili korak više postavši 2006. godine prva hrvatska tvrtka s profesionalnim Sustavom zaštite radne okoline od štetnog utjecaja alkohola i sredstava ovisnosti. Sustav je upotpunjen internim aktom, odnosno Kodeksom ponašanja, kojim se svaki zaposlenik obvezuje na aktivno promicanje i poštivanje ljudskih prava u poslovnom okruženju.
 
Edukacija i podizanje razine svijesti o promicanju zdravlja i prevenciji ovisnosti unutar zajednice u kojoj djelujemo vidljivo je kroz brojne suradnje s državnim tijelima i institucijama. Tu posebno ističemo dugogodišnju suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova RH u izradi priručnika za roditelje pod nazivom Protiv droge zajedno te brošure pod nazivom Droge u prometu - utjecaj sredstava ovisnosti na sigurnost u prometu. Ponosni smo i na suradnju s Gradskim uredom za zdravstvo, rad i socijalnu skrb grada Zagreba u projektu prevencije ovisnosti Svi za protiv. Cilj nam je dalje razvijati i sudjelovati u projektima i programima ovog karaktera.