01.12.2017.


Usluga certificiranja 12 proizvoda CE oznakom sukladno sa Annexom IV, odjeljkom 4, direktive 98/79/CE, za sljedeće IVD proizvode iz Annexa II, List A:Anti-A MonoGnost reagens,Anti-B MonoGnost reagens,Anti-AB MonoGnost reagens,Anti-D MonoGnost MG reagens,Anti-D MonoGnost M reagens,Anti-C MonoGnost reagens,Anti-c MonoGnost reagens,Anti-E MonoGnost reagens,Anti-e MonoGnost reagens,Anti-K MonoGnost reagens,MonoGnost kontrolni reagens te proizvod iz Annexa II, List B:Anti-humani serum.


link: http://www.strukturnifondovi.hr/default.aspx?id=1902&nabava_id=553