OSNOVNI PODACI

BioGnost d.o.o. za razvoj, proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda

Skraćen naziv: BioGnost d.o.o.

Zagreb, Međugorska 59

Tvrtka registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu
Broj upisa: 080274060
Matični broj: 3595722
OIB: 05273195306
VAT ID/EORI: HR05273195306

 

BANKOVNI PODACI

Poslovna banka 1: Zagrebačka banka, Zagreb, 2360000-1101746317
Poslovna banka 2: Erste banka, Zagreb, 2402006-1100419863
Temeljni kapital: Odlukom članova društva od 28.08.2014. godine, povećan je temeljni kapital sa iznosa

od 1.270.200,00 kuna na iznos od 1.841.800,00 kuna iz sredstava društva

 

PODACI O UPRAVI

Direktor: mr.sc. Ivan Marchiotti, dr.med., zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Prokurist: Mirjana Marchiotti-Ulip mr. farm.