Tvrtka BioGnost intenzivno radi na poboljšanju kvalitete dijagnostičkih proizvoda, a posebno na reagensima za ginekološku citologiju i hematologiju.


Reagensi za bojenje po Papanicolaou metodi iznimno su važni dijagnostički reagensi za otkrivanje karcinoma vrata maternice, raznih upalnih procesa i staničnih promjena. Obuhvaćaju Hematoksilin HP (bojenje jezgri), OG-6 Papa reagens (bojenje keratina u stanicama) i EA 31/EA50/EA 65 Papa reagens (bojenje citoplazme metabolički aktivnih stanica). Poseban naglasak stavili smo na stabilnost svakog pojedinog reagensa kako bismo im produžili rok trajanja, spriječili taloženje, i povećali kapacitet bojenja svakog reagensa. Time se izbjegava filtracija, stvaranje artefakata te reagensi mogu obojiti veći broj preparata. Ovisno o standardima pojedinog dijagnostičkog laboratorija, možemo ponuditi nekoliko različitih EA reagensa s karakterističnim nijansama.


Vrlo često korišteni dijagnostički reagensi u hematologiji su May-Gruenwald i Giemsa. Bilo da se koriste u rutinskim medicinsko-biokemijskim laboratorijima ili hematološkim laboratorijima, važno je dobiti sliku s detaljnom morfologijom krvnih stanica, naročito kromatina leukocita. Razvojem naših reagensa postigli smo optimalnu fiksaciju stanica te omjer plave i crvene  boje koje rezultiraju  jasnom i čistom slikom detalja kromatina, te jasno vidljivom jezgrinom i staničnom membranom. Za brze postupke bojenja krvnih razmaza razvili smo komplet boja (Bio-Diff komplet) pomoću kojih se dijagnostika može provesti za manje od jedne minute. Vrlo je važna pH vrijednost otopina kojima se ispiru preparati ili razrjeđuje Giemsa reagens. Dok se u May-Gruenwald Giemsa metodi bojenja najčešće koriste puferske otopine pH 6,8, u brzom bojenju (Bio-Diff) koriste se puferske otopine pH 7,2.

 

U našoj ponudi imamo Puferske tablete pH 6,8 i Puferske tablete pH 7,2  kojima se ubrzava i olakšava priprema puferskih otopina. Kombinacijom i miješanjem puferskih otopina 6,8 i 7,2 moguće je dobiti pH vrijednost 7,0. U svakom Bio-Diff kompletu uz reagense uključene su i Puferske tablete pH 7,2.